Voorkom een strafblad en schakel een advocaat in

Voorkom een strafblad en schakel een advocaat in

Voorkom een strafblad en schakel een advocaat in

Iedere beschuldigde, ongeacht de aard van het misdrijf, heeft in Nederland recht op bijstand van een advocaat. Op televisie zie je vaak dat deze grote bedragen vragen en dat eigenlijk alleen de allerrijksten zich een advocaat kunnen veroorloven. Dit is in het dagelijkse leven zeker niet het geval. In Nederland bieden veel advocaten een pro-deo regeling aan, wat betekent dat je vaak alleen een gedeelte van het tarief betaalt of zelfs helemaal niets. Er wordt gekeken naar je inkomen en naar aanleiding daarvan wordt bepaald hoeveel je kunt missen voor een advocaat. Ook als je bent opgeroepen voor een TOM-zitting heb je recht op juridische bijstand. En aangezien je ergens van beschuldigd bent, ben je eigenlijk gek als je daar ook dan geen gebruik van maakt.

Wat is een TOM-zitting?

Een TOM-zitting is een rechtszaak die wordt gehouden door de Officier van Justitie. Deze zal je een straf opleggen en omdat TOM-zittingen kleine misdrijven betreffen zal dit een taakstraf, een boete of een rijontzegging zijn. Naast deze straf krijg je ook een aantekening op je strafblad. Heb je in de toekomst een Bewijs Omtrent Goed Gedrag nodig, dan zal dit strafblad voor problemen zorgen. Het is belangrijk dat je deze straf en de aantekening niet zomaar accepteert en dat je van je recht gebruik maakt een tomzitting advocaat in te schakelen.

Wat kan de advocaat voor je betekenen?

De advocaat zal naar de opgelegde straf kijken en vanuit een professioneel oogpunt beoordelen of deze realistisch is. Samen kunnen jullie bezwaar indienen en eisen dat je zaak naar de rechter gaat. Het is heel goed mogelijk dat deze beoordeelt dat de straf niet terecht is of dat deze zelfs wordt kwijtgescholden. Aanvaard je je straf dan aanvaard je ook een strafblad. Daarom kun je maar beter meteen de hulp inroepen van de professionals.